Se gudstjenester digitalt

Gudstjenestene fra Nærbø kirke er nå flyttet over på nettsiden DigiKirka.no, hvor du også kan finne andre ressurser, 

både fra Nærbø og flere kirker.

 

Klikk på bildet for å bli sendt over til DigiKirka.no

På grunn av endringer i stab og frivillige er NKmedia for tiden ikke aktiv. NKmedia er et satningsområde i menighetens stategiplan og det jobbes aktivt med å få startet opp arbeidet i NKmedia igjen.

2021 startet med flere nye i staben i Nærbø kirke. Blant annet ankom Vidar Søyland Pettersen som nyansatt sokneprest og Aksel Johan Lund som prostiprest på Jæren, med arbeidsfelt innen ungdomsarbeid i kirkene på Nærbø og Bryne, i tillegg til å være menighetsprest på Nærbø. Axel Johan skriver for tiden en doktorgradsavhandling. Se intervju med hver av dem fra da de var nyansatt i 2021 under.

I påsken 2021 produserte vi både direktesendte gudstjenester og forhåndsinnspilte programmer for Nærbø kirke. 

 

Disse kan du se i sin helhet på denne spillelisten.

Gjennom sommeren 2020 gikk det seks gudstjenester på ca. 20 minutter hver, som et felles digitalt tilbud fra Den norske kirka i Hå kommune (Nærbø, Varhaug, Ogna og Stokkelandsmarka).

 

Gjennom denne spillelisten kan du se alle disse gudstjenestene.

Opptak av tidligere gudstjenester

Se opptak av alle preikene* fra temagudstjenestene i Nærbø kirke i denne spillelisten

Se opptak av alle preikene* fra gudstjenestene i Nærbø kirke, som ikke kommer inn i andre kategorier, i denne spillelisten

Se redigerte opptak* 
fra familiegudstjenestene i Nærbø kirke

*) Spillelistene går fra og med år 2020

Tenkepause

En programserie som inneholder intervjuer med sokneprest Lars Sigurd Tjelle. Se de nyeste episodene her, eller gå til vår spilleliste på YouTube for å se alle i sammenheng.

Hvem er NK Media?

NK Media startet opp høsten 2016, den gang med ett kamera og en haug med løse tråder. Gjennom en gradvis oppbygging, med økonomisk støtte fra både Sparebankstiftelsen SR-bank, kommuen, Nærbø kirke og privatpersoner, har vi fått flere og flere ben å stå på.

I dag driver en energisk gjeng, primært ungdommer, med alt fra flerkameraproduksjon og streaming av gudstjenester i Nærbø kirke til redigerte filmer med PR-formål. Vi er stadig i utvikling og andre mediefelt er under planlegging.

Ta kontakt med oss, enten på e-post, Facebook/Messenger, eller mobil hvis du er interessert i å bli med på dette spennende arbeidet. Vi trenger både ungdommer og voksne, og erfaring er ikke nødvendig.

Hva jobber vi med?

Redigerte filmer

Filmer som lages med manus og regisserte scener, eller intervjuer med personer. Vi planlegger, filmer og redigerer til bruk i informasjon, PR, eller morsomme anledninger.

Flerkameraproduksjon

Vi produserer med tre kamera fra gudstjenester og andre arrangement i Nærbø kirke, og streamer direkte. Utstyret er også mobilt, og vi tar på oss alle typer oppdrag. Ta kontakt med oss for mer detaljer.

Annet mediearbeid

Hjemmesider, grafisk arbeid i forbindelse med plakater og brosjyrer, fotografering, lyd, lys og bilde. Vi går på med nysgjerrighet og lærevilje og leverer der vi sier vi skal levere. 

Kontakt oss

Nærbø kirke

Store Ring 53
4365 Nærbø

Kontaktinfo

E-post: kontakt@nkmedia.no

Ungdomsarbeidet

NK Media er en del av arbeidet som drives i Nærbø kirke. Hovedsakelig består gjengen av ungdommer, men vi har også med oss voksne frivillige. Ta kontakt med oss for å bli med i crewet.

Vi holder til på toppen av Nærbø, i et flott og tjenlig kirkebygg fra 2005. Menigheten i Nærbø kirke er stor og har en bredde i tilbud og aktiviteter for både barn, ungdom, voksne og eldre. NK Media er tett knyttet til ungdomsarbeidet i kirka.