NK Media er en del av arbeidet
som drives i Nærbø kirke